Przetargi Wydarzenia

Przedmiote zamówienia: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Nr sprawy DPS/ZP/1/2024 Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie przez Wykonawcę następujących usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 2. Zakres usługi: pranie bielizny domowej obejmujące pranie wodne, dezynfekcję, krochmalenie, suszenie, prasowanie, maglowanie, sortowanie i pakowanie oraz transport własnym środkiem.
  a) Pranie płaskie: bielizna pościelowa: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady płócienne, podkłady gumowe, worki płócienne, obrusy, ścierki, ręczniki, zasłony, pidżamy, koszule nocne, koszule, podkoszulki, spodnie, spódnice, spodnie dresowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe. Zakres serwisowy: pranie, maglowanie, drobne naprawy krawieckie, pakowanie w torby tekstylne lub worki foliowe, składane standardowo w kostkę;
  b) pranie fasonówki: fartuchy kuchenne, zapaski, fartuchy pielęgniarskie, spódnice, spodnie, bluzy, ubranie robocze ( kombinezon z elanobawełny, bluza z elanobawełny, koszula flanelowa) Zakres serwisowy: pranie, prasowanie, zawieszanie na wieszakach drucianych, pakowanie w folię, ubranie robocze składane w kostkę, pakowane w torby tekstylne lub worki foliowe;
  c) firany: pranie, składanie, pakowanie w torby tekstylne lub worki foliowe;
  d) koce, kapy, narzuty: pranie, suszenie, składanie, pakowanie w torby tekstylne lub worki foliowe;
  e) materace: pranie i suszenie, pakowane w folię;
  f) poduszki, kołdry: pranie, suszenie, pakowanie w worki tekstylne lub worki foliowe;
  g) mopy: pranie, suszenie, pakowanie w torby tekstylne lub worki foliowe.
 3. Odbiór brudnej i dowóz czystej bielizny wraz z rozładunkiem i załadunkiem odbywać się będzie transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko według następującego harmonogramu:
 • odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku
  między godziną 8.00a 10.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
 • dowóz czystej bielizny odbywać się będzie pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku
  między godziną 13.00 a 15.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego realizowania usługi.
 2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy brudną bieliznę i odzież zapakowaną w workach. Bielizna skażona – zakaźna lub wysoce zakaźna – zapakowana zostanie w worki jednorazowego użytku w kolorze czerwonym wraz z umieszczonym opisem na zewnętrznej stronie worka. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wypraną, czystą bieliznę zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie.
 3. Stosowanie przez Wykonawcę technologii gwarantujących wysoką jakość usługi zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitali zapewniających pełne przestrzeganie przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.
 4. Stosowanie środków piorących i odkażających posiadających wymagane atesty i certyfikaty.
 5. Część asortymentu zlecana odrębnie oznakowana, winna być traktowana jako zakaźna i poddana specjalnemu procesowi odkażania, a także oddzielnie transportowana.
 6. Stosowanie przez wykonawcę warunków prania określonych przez producenta odzieży.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higienicznych transportu przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca w okresie trwania umowy musi posiadać aktualne zaświadczenia Inspekcji Sanitarnej poświadczające spełnienie wymagań koniecznych do świadczenia usług prania i przewozu bielizny do placówek służby zdrowia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. nr 31, poz.158)
 9. Określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ ilości stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże łączna wartość wykonanej usługi nie może przekroczyć wartości ofertowej.
 10. W ramach wynagrodzenia przewidzianego umową Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, w sytuacji wyjątkowej/awaryjnej, w ciągu ośmiu godzin licząc od chwili odbioru brudnej bielizny do chwili zwrotu czystej bielizny.