Rehabilitacja

W trosce o swoje zdrowie Mieszkańcy korzystają z gabinetów medycznej pomocy doraźnej oraz gabinetów fizykoterapii i kinezyterapii, świadczących szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych.