Zarządzanie placówką

Dyrektor – Anna Kurszewska

Główny Księgowy – Jolanta Nadwodna

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – Aneta Korsak

Administrator – Anna Rutkowska