Pomieszczenia ogólne

Świetlica
Świetlica

Mieszkańcy w sposób nieograniczony korzystają z pokoi dziennego pobytu, jadalni, punktu bibliotecznego i innych ogólnodostępnych pomieszczeń.

hall

Książki w bibliotece