Wydarzenia

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, tel. 55 2316776, email- dpstol@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 695311523.
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mateusz Szlachtowicz
  3. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków zgodnie z przepisami prawa tj. Zgodnie z art. 9.2.a, art. 9.2.b oraz art. 6.2.c, art. 6.2.e ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione zgodnie z przepisami prawa oraz upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody.
  6. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu  także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia   danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z     przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Dyrektor

Anna Kurszewska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mateusz Szlachtowicz

 

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, e-mail: dpstol@wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@koni.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mateusz Szlachtowicz

3. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków zgodnie z przepisami prawa tj. Zgodnie z art. 9.2.a, art. 9.2.b, art. 9.2.h, art. 9.2.i  oraz art. 6.1.a, art. 6.1.b, art. 6.1.e ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione zgodnie z przepisami prawa oraz upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody.

6. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

(-) Anna Kurszewska

           Dyrektor DPS
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mateusz Szlachtowicz