Depozyt

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku wzywa zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców niżej wymienionych osób, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do naszej placówki i udowodnili prawo do nabycia spadku.
Tabela depozytu: Pobierz plik tabeli

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku wzywa zainteresowanych a w szczególności spadkobierców niżej wymienionej osoby, aby w terminie 6 miesięcy
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do naszej placówki i udowodnili prawo do nabycia spadku.

LpNazwisko i imięData i miejsce urodzenia,PESELImiona rodzicówData zgonu
1Gajewski Tadeusz  Ur. 27.07.1944r. Rypin44072704378Syn Bolesława i Cecylii19.12.2022r.