Depozyt

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku wzywa zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców niżej wymienionych osób, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do naszej placówki i udowodnili prawo do nabycia spadku.
Tabela depozytu: Pobierz plik tabeli