Historia

Już od czasów średniowiecznych istniały w Tolkmicku placówki, które opiekowały się osobami starszymi. Dom Pomocy Społecznej powstał w 1972 r., na terenie dawnych ogrodów  starościńskich, zwyczajowo związanych z tego typu placówkami.

Szpital św. Elżbiety obecnie Dom Pomocy Społecznej. W sąsiedztwie Szpitala, na pobliskim Wzgórzu Starościńskim na którym w XV w. stał zameczek krzyżacki
Szpital św. Elżbiety obecnie Dom Pomocy Społecznej. W sąsiedztwie Szpitala, na pobliskim Wzgórzu Starościńskim na którym w XV w. stał zameczek krzyżacki