O DPS

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zapewnia mieszkańcom – osobom przewlekle somatycznie chorym warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwia rozwój osobowości.
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku usytuowany jest w małym miasteczku nad Zalewem Wiślanym. Tolkmicko otacza piękna i malownicza Wysoczyzna Elbląska.
Nasz Dom oferuje pomoc dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Domu tworzymy prawdziwie rodzinną ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby mieszkańcy czuli się jak we własnym domu.
Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość realizacji obowiązków wynikających z opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.