Wydarzenia

WYBÓR WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Numer sprawy DPS/ZP/1/2024

  1. Przedmiot zamówienia: usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia: 191 200,00 zł netto.
  3. Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono na stronie internetowej Https://ezamowienia.gov.pl oraz na stronie zamawiającego dnia  09.01.2024r.
  4. W terminie składania ofert czyli do dnia 18.01.2024r. do godz. 11.00 , wpłynęła jedna oferta:
Lp.Nazwa wykonawcyCena oferty brutto (zł)
1.Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko191 200,00
  • Oferta wpłynęła w terminie i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku..
  • Do realizacji zamówienia wybrano Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim – oferta nr 1 – jako jedyną ofertę.

Tolkmicko , dnia 19.01.2024 r.