Przetargi Wydarzenia Zapytania

Notatka z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr DPS/ZP/2/2024

  1. Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekujących oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku na 2024 roku
  2. Szacunkowa wartość zamówienia: 36 562,812 zł netto.
  3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego dnia 15.01.2024r.

Wykaz i ocena złożonych ofert

Nr ofertyNazwa wykonawcyPakiet IPakiet IIPakiet III
4.P.P.H.U. „DRACHMA”  PIOTR MOKRZYSZAK Ul. Rzemieślnicza 14 83-000 Pruszcz Gdański  43 168,72———————–———————-
3.HENRY KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3 55-040 Kobierzyce———————-15 177,89———————-
1.SKAMEX Spółka Akcyjna Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź———————-———————–11 907,00

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Pakiet I – chemia gospodarcza i środki czystości – P.P.H.U. „DRACHMA”  PIOTR MOKRZYSZAK,       ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański

Pakiet II – chemia profesjonalna, medyczne środki dezynfekujące – HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce

Pakiet III – rękawice jednorazowe nitrylowe – SKAMEX Spółka Akcyjna,  ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Wybrani wykonawcy spełnili  wymogi zapytania oraz przedstawili komplet dokumentów. Zaprezentowane przez nich oferty zawierały wszystkie preferowane przez Zamawiającego produkty oraz spełniły wszystkie warunki określone w zapytaniu.

Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w celu podpisania umowy.

Tolkmicko, dnia 24.01.2024r.