Przetargi Wydarzenia

ZMIANA TRMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z §. 15.3. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz.U. 2022 poz. 998) termin  na składanie ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu publicznym.

W związku z powyższym przesuwa się termin składania ofert na dzień 26 września 2023 roku.

Citroen Jumper

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 26.09.2023 r. do godz. 11.00 , przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko pokój sekretariat/kadry.

2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem wg. poniższego wzoru:

 „Oferta przetargowa na zakup samochodu Citroen Jumper, nie otwierać przed dniem 26.09.2023 r. przed godziną 12.00”

Renault Trafic

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 26.09.2023 r. do godz. 11.00 , przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko pokój sekretariat/kadry.

2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem wg. poniższego wzoru:

 „Oferta przetargowa na zakup samochodu Renault Trafic, nie otwierać przed dniem 26.09.2023 r. przed godziną 12.00”