Wydarzenia

Wybory samorządowe

Dnia 07 kwietnia 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej Tolkmicko został udostępniony mieszkańcom lokal wyborczy. Podopieczni, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w wyborach oddali swoje głosy.

Dobrze jest, kiedy mieszkańcy małych wspólnot mają wpływ na całą lokalną społeczność.

Terapeuta zajęciowy Adamczyk Monika