Przetargi Wydarzenia

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PZP na zadanie pod nazwą:

„Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

Na podstawie artart260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021r. poz.1129 i 1598) zwanej dalej ustawą pzp, Dom pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

W postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.