Wybór najkorzystniejszej oferty. Roboty malarskie.

Przetargi

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TOLKMICKU
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni”, prowadzonym w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 03/2016 r
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo Budowlany „DAN BUD” Daniel Czyżykowski Rogity 43A, 14-500 Braniewo
Wartość oferty brutto: – 13 409,88 złote Słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięć 88/100 złotych.
Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę spełniającą kryteria oceny — najniższa cena — 100%. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.
PDF