Protokół z przeprowadzenia I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

PrzetargiWydarzenia

Protokół z przeprowadzenia I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 14.00  wpłynęły 3 aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja stwierdziła, że 2 aplikacje nie spełniały niezbędnych wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Do II etapu rekrutacji polegającego na:

  • sprawdzeniu wiedzy ze znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz umiejętności wynikających z zakresu zadań stanowiska,
  • sprawdzeniu umiejętności obsługi pakietu Office

zakwalifikowała się  Pani Agnieszka Włodarczak zamieszkała w Elblągu.

O II etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

 

Przewodniczący komisji

Anna Kurszewska