INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

PrzetargiWydarzenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Włodarczak zamieszkała w Elblągu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością wymaganych przepisów, spełniła tym samym wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor

Anna Kurszewska

Tolkmicko, 16.03.2017 rok