Kategoria Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje, że aktualnie dysponuje wolnymi miejscami.

Wydarzenia

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wydarzenia

Tolkmicko, dnia 15 października 2020 roku                                   

DPS.DD.011.5.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Wydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na przedmiotowy nabór nie wpłynęła żadna oferta.
 

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydarzenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/2020 z dnia 01 października 2020 roku na zakup środków ochrony indywidualnej dla  pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

Ul. Worcella 31,

80-809 GDAŃSK

Wartość oferty – 73 536,75 złoty

Tolkmicko, dnia 05.10.2020r.

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 dotyczy: zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Wydarzenia

 

Dom Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie 5/2020. Złożone oferty przekraczają budżet zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 dotyczy: zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-55-79,

w imieniu którego występuje na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Elblągu udzielonego Uchwałą nr 66/2020 z dnia 22.09.2020 r.  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej z postępowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

II...

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dotyczy: zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Więcej

Projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Pomagajmy Razem”

Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2 realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr3/2020 z dnia 22.09.2020 na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. Dunikowskiego 1002-784 Warszawa Cena oferty — 62 424,00 złotych brutto

Tolkmicko, dnia 24.09.2020r.

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU UL. SZPITALNA 2

Wydarzenia

Tolkmicko, dnia 23 września 2020 roku                                                                     
DPS.DD.011.4.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
UL. SZPITALNA 2

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Zapytanie ofertowe na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.

Więcej