Wydarzenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” zamieszczonym na stronie zamawiającego https://dpstolkmicko.pl dnia 28 czerwca 2024 roku złożono następujące oferty

Nr ofertyNazwa wykonawcyCena brutto – max. Ilość punktów
1.GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny Ul. Wybickiego 5B/6 82-200 Malbork84 255,00 liczba punktów – 42,56
2.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski Ul. Głogowa 9, 80-297 Banino121 770,00 Liczba punktów – 20,38
3.VENSTEL Jacek Deptuła Ul. Księżycowa 9, 10-713 Olsztyn77 490,00 Liczba punktów – 50,32
4.SOSNOSTAL inż. Rafał Sosna Sp. z o.o. Ul. Wawelska 4B, 80-034 Gdańsk54 970,00 Liczba punktów  – 100

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Przedmiot zamówienia:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”,

Nazwa i adres wykonawcy:  SOSNOSTAL inż. Rafał Sosna Sp. z o.o.

Ul. Wawelska 4B, 80-034 Gdańsk

Liczba punktów: 100

Cena brutto: 54 970,00 zł

Wybrany wykonawca uzyskał 100 punktów oraz przedstawił kompletną ofertę. Zaprezentowana przez niego oferta spełniła wszystkie warunki określone w zapytaniu.

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

Anna Kurszewska