Przetargi Wydarzenia Zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr3/2020 z dnia 22.09.2020 na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. Dunikowskiego 1002-784 Warszawa Cena oferty — 62 424,00 złotych brutto

Tolkmicko, dnia 24.09.2020r.