Przetargi

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 08.03.2016 roku

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 08.03.2016 roku na wykonanie projektu  wraz z  kosztorysem modernizacji istniejącej wentylacji mechanicznej  nawiewno –  wyciągowej w pomieszczeniach kuchennych.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję, że  w celu  dokonania rzetelnej oceny i wybrania  oferty na zamieszczone  w dniu 08.03.2016 roku  zapytanie cenowe na: wykonanie projektu  wraz z  kosztorysem  modernizacji istniejącej wentylacji mechanicznej  nawiewno –  wyciągowej w pomieszczeniach kuchennych  domu pomocy społecznej, skierowaliśmy dodatkowe pytania do  niektórych oferentów.
Pytania dotyczą  zakresu prac, które przedstawiano w złożonych ofertach i które mają istotny wpływ na wartość ofert.
Joanna Sochacka: tel. 55 231 61 78