Przetargi Wydarzenia

Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PZP na zadanie pod nazwą:

„Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Tolkmicku”

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT ELBLĄSKI
UL. SAPERÓW 14A
82-300 ELBLĄG

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
Ul. SZPITALNA 2

82-340 TOLKMICKO

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Identyfikator postępowania

e4d569e6-4d08-471f-88fc-51fd77de8548

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00348392/01

Załączniki: