Wydarzenia

Ćwiczenia PPOŻ w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

W dniu 09.09.2022r. w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostały przeprowadzone okresowe ćwiczenia PPOŻ pracowników i ćwiczenia praktyczne z udziałem Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tolkmicku.
Głównym celem ćwiczeń było praktyczne przygotowanie pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji pożarowej.

Ćwiczenia przebiegły prawidłowo. Wszystkie cele i założenia zrealizowano zgodnie z zamiarem taktycznym.

Ćwiczenia na obiektach użyteczności publicznej są nieodłącznym elementem nie tylko podnoszenia praktycznych i taktycznych umiejętności pracowników, ale również doskonałą okazją do zapoznania się z budową obiektów, rozmieszczeniem w nich i ich otoczeniu hydrantów, sprzętu ppoż., wyłączników prądu, zaworów gazu itp. Wiedza ta jest niezbędna  w obliczu realnego zagrożenia, bowiem znacznie skraca czas dotarcia do wspomnianych wyłączników źródeł energii, a co ważniejsze – do samych poszkodowanych.

Jolanta Różeńska – Administrator DPS w Tolkmicku