Wydarzenia

Czas wolny

Mieszkańcy w ramach organizowania czasu wolnego przez Zespół Opiekuńczo – Terapeutycznym korzystali z urozmaiconych zajęć. Przeglądali kolorową prasę, śpiewali, grali w gry zespołowe. Efektem spotkania był namalowany wspólnie obraz.

A. Korsak