Zarządzanie placówką

Dyrektor – Anna Kurszewska

Główny Księgowy –

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – Aneta Korsak

Administrator – Jolanta Różeńska

zarzadzanie