Zarządzanie placówką

Dyrektor – Anna Kurszewska

Główny księgowy – Anna Listkowska

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – Aneta Korsak

Starszy administrator – Joanna Sochacka

zarzadzanie