Zapytanie ofertowe 08/2015

Zapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Malowanie holu głównego na parterze oraz klatki schodowej przy holu głównym I i II piętro wraz z korytarzykiem do maszynowni windy osobowej, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 08/2015 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 1. Przedmiot zamówienia: Malowanie holu głównego na parterze oraz klatki schodowej przy holu głównym I i II piętro wraz z korytarzykiem do maszynowni windy osobowej – zakres prac szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym –  Załącznik Nr 1; Nr 1a; Nr 1b (przedmiar)