Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Wydarzenia

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Więcej

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Tolkmicko, 18.11.2020 rok

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/ kandydatek

Więcej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Dofinansowanie projektu:  38 975,55  zł

Więcej

KORONAWIRUS

Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku przypomina, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 każdy pracownik Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku  jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy. Szczególnie, jeżeli chodzi o nieobecności związane z izolacją domową, kwarantanną.

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  GŁÓWNY KSIĘGOWY.

                   Tolkmicko, dnia 05 listopada 2020 roku                                   

DPS.DD.011.6.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Więcej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Wydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2 

Informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego. W rozmowie kwalifikacyjnej wziął udział jeden kandydat.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Nabór został zakończony. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydata ubiegającego się na to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Więcej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje, że aktualnie dysponuje wolnymi miejscami.

Wydarzenia

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wydarzenia

Tolkmicko, dnia 15 października 2020 roku                                   

DPS.DD.011.5.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Wydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na przedmiotowy nabór nie wpłynęła żadna oferta.
 

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydarzenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/2020 z dnia 01 października 2020 roku na zakup środków ochrony indywidualnej dla  pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

Ul. Worcella 31,

80-809 GDAŃSK

Wartość oferty – 73 536,75 złoty

Tolkmicko, dnia 05.10.2020r.

Więcej