Informacja (zapytanie ofertowe nr 2/2016)

Przetargi

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TOLKMICKU
Informuje, że w prowadzonym postępowaniu (zapytanie ofertowe nr 2 /2016) na: „Modernizację istniejących chodników i alejek przy DPS Tolkmicko – wokół klombu i dojścia do klombu – 254,40 m2″, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Brukarskie S.C.M. Stankiewicz, K. Kuźma, M. Mazur, J. Kubasiewicz ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg
Wartość oferty brutto: – 34932,00 zł Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 00/100 złotych.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym- kryteria oceny – najniższa cena – 100%.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

PDF