Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydarzenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/2020 z dnia 01 października 2020 roku na zakup środków ochrony indywidualnej dla  pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

Ul. Worcella 31,

80-809 GDAŃSK

Wartość oferty – 73 536,75 złoty

Tolkmicko, dnia 05.10.2020r.