INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy : postępowania na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów dla mieszkańców DPS Tolkmicko określonych w zapytaniu ofertowym –  pakiety asortymentowe:

ZADANIE 1: Chemia gospodarcza i  środki czystości.

ZADANIE 2: Chemia profesjonalna. Medyczne środki dezynfekcyjne.

ZADANIE 3: Rękawice Nitrylowe  bez pudrowe.

Infornacja o wyborze najkorzystniejszej oferty