Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Dofinansowanie projektu:  38 975,55  zł