Kategoria Zapytania

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Tolkmicko, 18.11.2020 rok

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/ kandydatek

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dotyczy: zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr3/2020 z dnia 22.09.2020 na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wybrano ofertę:

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. Dunikowskiego 1002-784 Warszawa Cena oferty — 62 424,00 złotych brutto

Tolkmicko, dnia 24.09.2020r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Zapytanie ofertowe na zakup i wykonanie testów na COVID 19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – wniosek grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” POWER 2014-2020.

Więcej

Dotyczy informacji do zapytania ofertowego 2/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dotyczy informacji do zapytania ofertowego 2/2020

Wybrany wykonawca – HENRY KRUSE SP. Z O.O. , UL KOLEJOWA3, BIELANY
WROCŁAWSKIE, 55-040 KOBIERZYCE

Więcej

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego, w wymiarze czasu pracy – 1/1 etatu w Domu Pomocy Społecznej, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów formalnych.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020 – Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby DPS w Tolkmicku.

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W TOLKMICKU                                                              

Tolkmicko, 07.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020

– Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby DPS w Tolkmicku.

Więcej

PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Więcej informacji

Więcej

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 
Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/ kandydatek 
Dyrektor Anna Kurszewska
Tolkmicko, 29.07.2020 rok

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Sczegóły

Więcej