Kategoria Zapytania

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/ 2022

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zg.. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/05/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/04/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy produktów mleczarskich w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/03/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy pieczywa w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi pralnicze” dla DPS

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Informuje o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

W drodze zapytania ofertowego poniżej 130 000zł.

Więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia bagatelnego na usługi pralnicze

PrzetargiZapytania

Nr sprawy DPS.ZP/02/2021/KP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na :

usługi pralnicze

Więcej

Postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na: usługi pralnicze

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Nr sprawy DPS.ZP/01/2021/KP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na :

usługi pralnicze

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
98 31 10 00 9 – usługi prania
98 31 10 00-6 usługi odbierania prania,
98 31 50 00-4 usługi prasowania.

Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Nadwodna.  

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:  
Kandydatka spełniła wymagania Komisji Rekrutacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań na w/w stanowisku. 

Więcej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zatrudni na umowę o pracę (umowa na zastępstwo) instruktora terapii zajęciowej

WydarzeniaZapytania

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zatrudni na umowę o pracę (umowa na zastępstwo) instruktora terapii zajęciowej. Praca na jedną zmianę od 7.30-15.30

Informacje w  sprawie rekrutacji pod numerem telefonu 55 2316163 lub 552316178 wew.22

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

– dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości oraz chemii profesjonalnej, na potrzeby DPS w 2021 roku.

Więcej