Kategoria Przetargi

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę: artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę: artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wszczęcie postępowania następuje w wyniku zaproszenia wybranych wykonawców i opublikowania ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej: dpstolkmicko.pl

  1. Zamawiający: Powiat Elbląg, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg, NIP 578-3055-579, w imieniu i na rzecz którego działa Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul...
Więcej

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę mięsa, wędlin i podrobów” w drodze zapytania ofertowego.

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę mięsa, wędlin i podrobów” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Ogłoszenie dostępne jest również na stronie : dpstolkmicko.pl)

Więcej

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę produktów mleczarskich” w drodze zapytania ofertowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

           Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę produktów mleczarskich” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Ogłoszenie dostępne jest również na stronie : dpstolkmicko.pl)

Więcej

Udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę pieczywa” w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Więcej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Księgowa w DPS Tolkmicko

PrzetargiWydarzenia

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Księgowa

Więcej

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w DPS Tolkmicko

PrzetargiWydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 na stanowisku  pracownika socjalnego

Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty: Zapytanie ofertowe nr 03/2017

Przetargi

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TOLKMICKU
Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Roboty malarskie w pomieszczeniach: parter- pokoje; 1, II i III piętro w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w kuchni DPS. Roboty okładzinowe w kotłowni DPS. Remont cokołu na elewacji — budynek główny DPS, prowadzonym w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 03/2017

Więcej

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie

Przetargi

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Tolkmicku
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Roboty malarskie w pomieszczeniach: parter- pokoje; I, II i III piętro w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w kuchni DPS. Roboty okładzinowe w kotłowni DPS. Remont cokołu na elewacji — budynek główny DPS, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

PrzetargiWydarzenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Włodarczak zamieszkała w Elblągu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością wymaganych przepisów, spełniła tym samym wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor

Anna Kurszewska

Tolkmicko, 16.03.2017 rok

Więcej

Protokół z przeprowadzenia I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

PrzetargiWydarzenia

Protokół z przeprowadzenia I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 14.00  wpłynęły 3 aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja stwierdziła, że 2 aplikacje nie spełniały niezbędnych wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Więcej