Kategoria Przetargi

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/ 2022

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zg.. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/05/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/04/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy produktów mleczarskich w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DPS.ZP/03/2021/KP           

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej sukcesywnej dostawy pieczywa w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zg. Z Ustawą z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi pralnicze” dla DPS

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Informuje o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

W drodze zapytania ofertowego poniżej 130 000zł.

Więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia bagatelnego na usługi pralnicze

PrzetargiZapytania

Nr sprawy DPS.ZP/02/2021/KP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na :

usługi pralnicze

Więcej

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia na usługi pralnicze

PrzetargiWydarzenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Informuje o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia na

„ Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

Nr sprawy DPS/ZP/01/2021/KP

W postępowaniu złożono  jedną ofertę:

Lp.Dane wykonawcyCena oferty brutto (zł)
1.Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko  94 500,00

Oferta spełnia wszystkie  warunki określone w SWZ .

Tolkmicko, dnia 18.03.2021 r.                                                  

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej 
Anna Kurszewska

Więcej

Postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na: usługi pralnicze

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Nr sprawy DPS.ZP/01/2021/KP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bagatelnego na :

usługi pralnicze

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
98 31 10 00 9 – usługi prania
98 31 10 00-6 usługi odbierania prania,
98 31 50 00-4 usługi prasowania.

Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

PrzetargiWydarzeniaZapytania

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Nadwodna.  

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:  
Kandydatka spełniła wymagania Komisji Rekrutacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań na w/w stanowisku. 

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2020

PrzetargiWydarzeniaZapytania

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

– dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości oraz chemii profesjonalnej, na potrzeby DPS w 2021 roku.

Więcej